O SPOLEČNOSTI


Společnost ENERGON Stavební vznikla v roce 2019 a jeho majoritním společníkem je ENERGON Holding,a.s., realizuje ročně stavební zakázky v hodnotě přesahující 350 miliónů Kč.

ENERGON Stavební je mladá dynamicky rozvíjející se firma v oblasti energetických staveb a v oblasti veřejného sektoru splňující kritéria pro provádění pozemních staveb, inženýrských a vodohospodářských staveb, drobných dopravních staveb, liniových staveb a staveb v podzemí, které podléhají dozoru Báňské zprávy.

Klade důraz na kvalitu a spokojenost investorů a tomu podřizuje přístup všech pracovníků firmy.

Každý pracovník je zařazen do programu kvalifikačního rozvoje tak aby dokázal reagovat na rozvoj v oblasti stavebnictví.

Nové sídlo firmy je na ulici Kutnohorská 181/64 Praha Dolní Měcholupy, kde se nacházejí kancelářské prostory, sklady a venkovní plocha využívané pro parkování a skladování materiálu.

Je součástí skupiny ENERGON Holding

VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY


Pozemní stavby v energetice (administrativní budovy, provozní budovy, sklady, garáže)

C170 - Rekonstrukce obvodového pláště budovy SO 797/01 Školicí a výcvikové středisko

Jaderná elektrárna Temelín: realizace 3/2018-11/2018, cena 24 959 770,-

Zateplení a výměna oken trakt D Děčín administrativní budovy: realizace 5/20219-12/2019, cena 7 204 977,-

Přemístění zdravotních služeb G 261 – Jaderná elektrárna Temelín: realizace 1/2019 – 6/2020, cena 7 062 092,-

Rekonstrukce obvodového pláště provozní budovy SO 630/01 Elektrárna Mělník: realizace 5/2019 – 9/2020, cena 25 744 322,-

TR Křimice – hala pro sklad pro trafa, realizace 12/2019 – 9/2020: 31 038 000,-

Pozemní stavby v průmysly a veřejném sektoru

Oprava fasády a vnějších povrchů Severočeské doly třídírna uhlí: realizace 4/2020 – 11/2020, cena 15 999 273,-

Oprava dvorní části fasády kasárna Kosina – Plzeň: realizace 4/2020 – 11/2020: cena 8 628 413,-

Zvýšení transformace - Výrobní závod Saint Gobain Litomyšl- stání pro trafa TS101 a TS 102: realizace 8/2020-12/2020: cena 8 500 000,-

MERO ČR a.s. , Rekonstrukce konstrukcí transformátorového stání v areálu centrálního tankoviště ropy: realizace 4/2020-8/2020, cena 2 860 000,-

Stavební část rozvoden(stavební práce na rozvodnách, budovy BSP, stanoviště traf

Tlumivek, venkovní rozvodna, kabelové kanály, oplocení , veřejné osvětlení a STO )

TR Zbiroh – osazení 2 trafa 110/22kV – ŘS a STO: realizace 2/2019 – 11/2019: 11 900 000,-

TR Kostelec – nová Tr 110/22kV:realizace 4/2016 – 6/2017, cena 28 199 405,-

TR Mníšek pod Brdy – nová TR 110/22kV: realizace 11/2018 – 12/2019, cena 36 210 322,-

TR Křimice obnova ŘS: realizace 3/2020 – 10/2020, cena 10 397 117,-

Oplocení TR Želenice: realizace: 2/2018-6/2018, cena 8 089 000,-

Oplocení TR Benešov: realizace 3/2018-7/2018, cena 3 460 000,-

Oplocení TR Sedlčany: realizace : 4/2020-9/2020: cena 4 622 000,-

Liniové stavby VN a VVN v energetice

Výměna vedení technické infrastruktury Linka VVN V306/307/308 I.a II. ETAPA- Praha západ: realizace 6/2019-6/2020, cena 29 000 000,-

Rekonstrukce venkovního vedení V 509 Linie VVN Bystřrice – Žďár: realizace 4/2018-8/2018, cena 24 600 000,-

TR Čechy střed – Pečky – Rekonstrukce vedení V 134,V 135:realizace 3/2017-7/2017, cena 13 500 000,-

Linie V 391 Oprava základů, vetknutí a uzemnění - Benešov – Štěchovice, realizace 4/2020-9/2020, cena 6 674 000,-

Linie VVN V 1911-V 1914 - Výměna vedení, realizace 6/2020-9/2020, cena 8 594 000,-

Stavební práce v kolektorech , kabelovodech a kabelových jamách, činnost prováděná hornickým způsobem

Oprava a optimalizace poklopů Petrovice – Měcholupy – Kolektory Praha: realizace 4/2020-9/2020, cena 5 027 000,-

Oprava stropních konstrukcí šachet K201, 210 a 211 Kolektoru Praha Dáblice: realizace 4/2020-10/2020, cena 5 830 00,-

Oprava a optimalizace poklopů na kol.Lužiny 10: realizace 3/2020-9/2020: cena 4 409 000,-

Optimalizace a rušení poklopů kolektory Modřany stavba K 2: realizace 4/2019-10/2019, cena 6 586 000,-

Sanace kolektoru jižní město 7/5- Kolektory Praha : realizace 3/2019-10/2019: cena : 4 606 530,-

Odvodňovací vrt Okrouhlá Radouň - Diamo státní podnik, realizace 3/2019 – 3/2020: cena 18 394 000,-

Sanace jámy J22 a PPO KT Holešovice - Predistribuce a.s.: realizace 1/2018-11/2018, cena 4 693 271,-

Oprava OcK KT Jih úsek š.1-š.2 Predistribuce a.s.: realizace 12/2017 – 11/2018, cena: 14 880 286,-

Oprava OcK KT Jih úsek š.6-š.7 Predistribuce a.s.: realizace 6/2018 – 6/2019, cena 11 676 000,-

INVESTOŘI


V energetických stavbách se pohybujeme na rozvodnách a liniových stavbách napěťové hladiny 400kV, 110 kV a 32 kV, na stavbách spojených s energetikou jako jsou výstavby a rekonstrukce pozemních objektů (sklady, budovy, garáží), vodohospodářských objektů a staveb (čistírny odpadních vod, čerpací stanice, gravitační a tlakové kanalizace a vodovody) inženýrských a dopravních objektů (komunikace , chodníky), dále pak výstavba oplocení a významnou výstavbu máme na Jaderných elektrárnách a tepelných elektrárnách v ČR, kde realizujeme veškeré stavby v předmětu činnosti

Našimi nejvýznamnějšími investory v oblasti energetiky jsou:

V oblasti veřejného sektoru realizujeme výstavbu a rekonstrukce budov občanské vybavenosti, průmyslových staveb, vodohospodářských a inženýrských staveb, drobných dopravních staveb a provádíme činnost hornickým způsobem. Mezi naše zákazníky ve veřejném sektoru patří:

  • Ministerstvo Obrany
  • Ústav leteckého zdravotnictví Praha
  • Správa státních hmotných rezerv
  • MERO ČR,a.s.
  • Kolektory Praha a.s.
  • Hl. m. Praha
  • DIAMO, s.p.
  • Soukromý sektor a developing

PARTNEŘI


Spolupracujeme na zakázkách s energetickými firmami Union Grid, s.r.o., CB GRID, s.r.o., PROFI EMG s.r.o., AZ Elektrostav, a.s., EQUANS Services a.s., AQUA - STYL spol.s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., DIRICKX BOHEMIA spol.s.r.o.

CERTIFIKÁTY


KONTAKTY


Ing. Martin Cimala

Jednatel, výkonný a obchodní ředitel
724256090
cimala@energon.cz

Bc. David Hnízdil

Vedoucí střediska energetických staveb
601389984
hnizdil@energon.cz

Ing. Marek Žniva

Manažer staveb

Bc. Serhiy Panasenko

Manažer staveb

Bc. Tomáš Havránek

Manažer staveb

Zvonimír Sekelez

Manažer staveb

Michal Šlak

Manažer staveb

Aleš Med

manažer staveb oblasti JETE

Lukáš Kilián

Technik stavby

David Otradovec

Technik stavby

David Andrýs

Technik staveb

Ing. Martin Ujházi

Vedoucí střediska veřejných zakázek
770189750
ujhazi@energon.cz

Ing. Michal Kupr

Manažer staveb

Bc. Nikita Voblikov

asistent stavbyvedoucího

Ing. Mgr. Tereza Falharová

Manažer ekonomického a finančního oddělení

Ing. Hana Kučerová

Ekonom staveb, asistent přípravy zakázek

Jaroslav Kula

Přípravář a rozpočtář staveb

Alena Zápotočná

Přípravář a obchodní asistent